takservicE i STOCKHOLM


Specialister på isfria, säkra, täta, snygga och hållbara tak!

 

VÄLKOMMEN TILL TRYGGA TAK MONTAGE – TAKSERVICE I STOCKHOLM

I Sverige är snö och is ett stort problem för många fastighetsägare. Då och då hör vi att mängder av is och snö rasat ner och skadat människor. Som fastighetsägare vill du nog inte utsätta dig - eller andra - för sådana situationer. Det går att göra mycket i förebyggande syfte, bland annat genom att installera en takvärmeanläggning. Trygga Tak Montage utför heltäckande takservice i Stockholm med omnejd.

Trygga Tak Montage har flerårig erfarenhet av att leverera heltäckande takservice. Vi installerar och servar takvärmeanläggningar, utför omläggningar av tak, tätar, monterar säkerhetsdetaljer som snörasskydd, reparerar alla typer av tak samt rostskyddsmålar plåttak.

TRYGGA TAK ÄR VÅR SAK!