Takmålning

Vänta inte för länge med att måla om ert tak. Ett tak som tagits väl om hand om håller längre!

 

Det här de viktigaste stegen som vi utför vid takmålning: 


Högtryckstvättning

Innan högtryckstvättningen inspekteras taket så att det inte föreligger några hål i plåten som skulle kunna orsaka läckage vid tvättning.


Taket högtryckstvättas med minst 270 Bar för att ta bort löst sittande färg. Det tvättas även med ett alkaliskt tvättmedel för att få bort fetter och smuts som ligger som en beläggning på taken.

 
Efter högtryckstvättningen så skrapas taket till ett helt fast underlag. Detta arbetsmoment är väldigt viktigt eftersom det avgör hur länge det nya färgskiktet kommer sitta kvar. Taket blir ofta plåtrent på sydsidan där solen har legat på.


Mot övriga väderstreck måste man noggrant tvätta taket för att säkerställa att den färg som inte har lossnat verkligen sitter kvar. 


Rostskydd/Grundmålning

Efter att taket är tvättat och skrapat så skall eventuell rost behandlas.

 

Rostfläckar stålborstas och appliceras med rostgrund.

Övriga plåtrena ytor målas med en primer.


Täckmålning

Efter att taket är grundmålat appliceras täckfärgen, denna målas i regel i två lager för full täckning.