Taksäkerhet


Taksäkerhet handlar om att på ett säkert sätt kunna beträda och arbeta på tak med hjälp av fasta taksäkerhetsanordningar.


I branschstandarden för taksäkerhet beskrivs förutsättningarna  för säkra tillträdesvägar till tak, säker förflyttning och säkerhet vid fasta arbetsställen på tak. Branschstandarden ger alltså en god uppfattning om vilka anordningar för taksäkerhet som bör monteras.

 

Viktiga taksäkerhetsanordningar att montera: glidskydd för stegar, väggstegar och takstegar, vinds- och takluckor, räcken och skyddsräcken, gångbryggor, infästningar för personligt fallskydd och snörasskydd, med mera för att säkerställa fallskydd på tak.
 
Som fastighetsägare har du ansvar för att talet är en säker arbetsplats och installationsyta. Därför är det livsviktigt att rätt tillträdes- och säkerhetsanordningar finns monterade på taket, både för fastighetsägare och uppdragstagare.

 

Som sakkunniga inom taksäkerhet finns vi här för att hjälpa er att montera rätt anordning på rätt ställe.

Snörasskydd

Gångbryggor

Vajermontage