Värmekabel FÖR Isfria tak


 

 

Värmekabel monteras i rännorna och stuprören för att de inte skall frysa igen. Smältvatten bildas på taket även vid minusgrader. Klimatet varierar med väderstreck, isolering, värmekällor, vindriktning och angränsande fastigheter. När vatten fryser i ränndalar så expanderar det och pressar isär falsar vilket kan orsaka läckage. Med takvärme undviks onödiga och kostsamma skador. 

 

En värmekabelanläggning styrs i regel av temperaturgivare och fuktsensorer. Att styra anläggningen från enbart en fuktsensor innebär att alla värmekablar är igång samtidigt under drifttiden. Genom att sektionera din värmekabelanläggning behöver bara de värmekablar som gör nytta vara i drift  På det sättet får du bästa möjliga totalekonomi för takvärmen.

 

Ytterligare en funktion som energioptimerar din värmekabelanläggning är säsongsstyrning. Den innebär att du själv kan välja vilka perioder som anläggningen ska vara aktiv. Ett tidur kan enkelt läggas till i systemet för att spara in onödiga drifttimmar under höst- och vårmånaderna med sina varierande temperaturer.